144 години от гибелта на Васил Левски

«Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме» – тези и много други мъдри думи и велики дела посвети на България и своя народ Апостолът на свободата, Васил Иванов Кунчев.
Днес България и българите по света отбелязват 144 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски.

Васил Левски е един от най-великите българи, чиито паметници са повече от сто като в България, така и в чужбина.
«Левски имаше ръст среден, тънък и строен, очи сиви, почти сини, мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната мисъл и бедение, но което се оживявяше от една постоянна и естествена веселост.»
«Немили-недраги» Иван Вазов
«Щом се качел на коня си, отведнъж запявал песен обикновена, свирел с устата си, говорел нависоко с другаря си, смеел се с глас, като че се връщал от някой селски сбор или от осветяване на черкова. Кога минувал покрай хоро или млади жетварки, които да пеят, той се провиквал, колкото му е силата, в знак че е трогнат от робската унила песен, поздравявал ги с „поможе бог“ и в награда на това съчувствие приимал едно: „Добър ти път, батьо!“ О, колко е велик бил Левски! …»
Захари Стоянов